home

La Prairie
Ingrid Millet
La Mer
Z. Bigatti
Video


Z. Bigatti 碧卡狄

 
 
來自美國的護膚珍品Z.Bigatti號稱具有全球唯一的可以融合四種氫氧根酸(即四種活性原料)的神秘配方,而且其所有單品都能將肌膚充分的水分滋養和抵御肌膚衰老緊密結合在一起,所以一面世即刻獲得了明星們的青睞。beauty shop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Prairie | Ingrid Millet | La Mer | Z. Bigatti